w Lasach Janowskich

Drugą część jesiennego urlopu spędziliśmy między innymi w Lasach Janowskich. Chociaż pogoda już się popsuła i było trochę deszczowo, to nadal kolory jesieni cieszyły nasze oczy. Ponieważ nasza kwatera mieściła się dosłownie pośrodku lasów mieliśmy jeszcze więcej spokoju i ciszy niż w okolicach Kazimierza.
Dlaczego warto wybrać się w okolice Janowa Lubelskiego?

Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” to teren o powierzchni ok. 40 tysięcy hektarów. Wielkość tych miejscami niedostępnych lasów z zachowanym starowiekowym drzewostanem, decyduje o ich wybitnej wartości przyrodniczej.  Występuje tu głownie sosna z wyspowymi fragmentami lasów jodłowych. Wśród różnorodnych siedlisk leśnych, od borów suchych po bagienne, zachowały się fragmenty lasu o charakterze puszczańskim.
Leśny krajobraz jest urozmaicony dolinami rzek, wałami wydmowymi tworzącymi wyniesienia, kompleksami stawów, jezior, bagien i torfowisk śródleśnych. Na tych terenach występuje ponad 130 rzadkich w Polsce roślin, z których 30 objętych jest ochroną gatunkową. Istotną wartość ma kompleks roślinności wodnej i szuwarowej.
Lasy Janowskie obfitują w naturalne, mało przekształcone siedliska, co sprawia, że fauna tych lasów jest niezwykle bogata. Wśród 130 gatunków ptaków licznie reprezentowane są gatunki rzadkie m.in. rybołów,  orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, bielik, bocian czarny, żuraw. Na uwagę zasługuje występowanie w Lasach Janowskich głuszca – gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem, objętego ochroną strefową. Znakomite warunki znajdują w leśnych ostojach wilki, łosie, jelenie, dziki i wiele innych.
źródło: www.parki.lubelskie.pl


 


Komentarze

Popularne posty